Kompletný reset zariadenia

Kompletným resetom zariadenia, tzv. obnovou výrobných nastavení sa zariadenie dostane z hľadiska softvéru do stavu, v akom bolo zariadenie zakúpené. Nesprávnym vykonaním resetu môže dôjsť k neželanému zablokovaniu zariadenia bezpečnostnými funkciami.

Pre úplné zmazanie zariadenia je nutné vykonať nasledovné kroky:

 

Pred dokončením resetu môže zariadenie vyžadovať potvrdenie nastavenými bezpečnostnými prvkami ako odomykacie heslo, vzor, heslá od funkcií Smart Lock, Find my mobile a podobne, ktoré je nutné potvrdiť.

 

 

 

Poskytujeme kvalitný záručný a pozáručný servis značkám:

Certifikát ISO 9001:2008
Reklamačný poriadok
Kariéra v ESC
Príbeh telefónu (video)
VOP
Certifikát ISO 9001:2008
Reklamačný poriadok
Kariéra v ESC
Príbeh telefónu (video)
VOP