Pridajte sa k nám!

Pracovná pozícia: Servisný technik mobilných zariadení

Miesto výkonu: Brno - Česká republika

Termín nástupu: ihneď

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Platové podmienky: upresnenie platových podmienok na osobnom pohovore

Náplň práce

Zamestnanecké výhody

Požiadavky na kandidáta

Počítačové znalosti - používateľ

 

Hľadáme precíznych, zodpovedných a flexibilných ľudí s technickým myslením a zručnosťou. Vyžadujeme skúsenosti so spájkovaním a čítaním z elektrotechnických schém. Skúsenosti s meracou technikou a servisom elektroniky sú výhodou.

Máte záujem o túto pracovnú pozíciu a spĺňate naše požiadavky?¹

Odošlite Váš životopis spolu s fotografiou na e-mailovú adresu: servis@esc.sk.

Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí spĺňajú dané požiadavky.

 

¹Zaslaním životopisu dáva uchádzač spoločnosti ESC sk s.r.o., Dvojkrížna 47, 821 07 Bratislava, IČO 46 616 560 v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon“), výslovný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu, v akom ich poskytol v životopise, prípadne v motivačnom liste alebo podobnom dokumente, a to na účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie a na prípadné následné oslovenie uchádzača s pracovnou ponukou. Uchádzač zároveň vyhlasuje, že je na udelenie súhlasu plne spôsobilý a oprávnený, a že si je vedomý svojich práv podľa ustanovenia § 28 zákona, najmä práva na základe písomnej žiadosti vyžadovať potvrdenie o tom či sú jeho osobné údaje spracúvané alebo nie, vo všeobecne zrozumiteľnej forme vyžadovať informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a pod.

Poskytujeme kvalitný záručný a pozáručný servis značkám:

Certifikát ISO 9001:2008
Reklamačný poriadok
Kariéra v ESC
Príbeh telefónu (video)
VOP
Certifikát ISO 9001:2008
Reklamačný poriadok
Kariéra v ESC
Príbeh telefónu (video)
VOP